Horjus Toeleverancier Meubelfabrikanten BV ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van prefab flat-pack units voor transformatie bouw. Marcel Horjus, van oudsher een meubelmaker, bemerkte een knellend probleem op de woningmarkt: er is een groot tekort aan goedkope (starters-, studenten, en sociale huur)woningen. Tegelijkertijd signaleerde Horjus dat dit niet opgelost kan worden met de traditionele, milieubelastende en tijdrovende bouw. Horjus zag hierin met de bril van meubelmaker een mogelijkheid om disruptief te innoveren en op unieke wijze prefab units voor de woningbouw te ontwikkelen.

In de nationale woonagenda is een ambitie geformuleerd om 75.000 woningen per jaar te bouwen om het tekort aan woningen te verminderen. Helaas wordt de nieuwbouw van woningen als gevolg van de huidige stikstofproblematiek en de coronacrisis, ernstig vertraagd.

Horjus meent dat de oplossing voor het woningprobleem te vinden is in transformatie van bestaande utiliteitsbouw naar panden die geschikt zijn voor bewoning. Ook met het oog op circulariteit en de groeiende leegstand van panden, meent Horjus dat transformatie de toekomst is voor woningbouw. Met onderhavig project wil Horjus dan ook een innovatieve bijdrage bieden aan het efficiënt en duurzaam kunnen transformeren van bestaande bouw naar energieneutrale en gasloze woningen.

Tegelijkertijd voorziet Horjus hoe de maatschappij en de wijze waarop we wonen en recreëren zich voor moet breiden op de 1,5-meter-maatschappij die die coronacrisis met zich meebrengt. De beoogde innovatie die met onderhavig project gerealiseerd kan worden, biedt niet slechts een oplossing voor het woningtekort en de onmogelijkheid tot nieuwbouw, maar biedt ook kansen voor de 1,5-meter-maatschappij.

duurzaam
innoveren

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In Noord-Nederland doen zij dit met het samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Het SNN heeft als doel samen Noord-Nederland nóg mooier en sterker te maken. Het SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies. Zij stimuleren, faciliteren en verbinden mensen, ideeën en ambities die bijdragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op. We gaan graag met je in gesprek.

met horjus
innoveren
Neem meteen contact op